Giáo phận Kontum - Hòa tấu nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên đặc sắc

Công Giáo 14/03/2016 63K lượt

Để chúc mừng Đức Tân Giám Mục Kontum Aloisiô Nguyễn Hùng Vị và để chào mừng quý Đức Cha, quý Cha và các vị khách quý vể từ nhiều miền đất nước, anh chị em giáo dân thuộc Giáo xứ Chính Tòa Kontum và Giáo xứ Kon Rơbang đã trình diễn những bài hòa tấu và hát múa với những nhạc cụ mang đậm tính chất và bản sắc Tây Nguyên làm mọi người ngất ngây như đang được đi vào chốn bồng lai!

Nguồn: Giáo phận Kontum